Labels

Labels en samenwerkingsakkoorden

Onze kwaliteitslabels

Carrosserie Rijhove is trots op volgende verworven kwaliteitslabels, die getuigen van onze dagelijkse inzet voor een topservice en ons hooggekwalificeerd personeel...

ISO 9001:2208

ISO staat voor International Organisation for Standardization. Deze organisatie stelt internationaal erkende kwaliteitsnormen vast. De ISO 9001:2008 norm wordt toegekend aan ondernemingen die voldoen aan de gestelde eisen voor een kwaliteitsbeheersysteem. Men moet kunnen aantonen dat de kwaliteit op elk niveau van het werkproces gewaarborgd is.
website: www.iso.org

EUROGARANT

Als Eurogarant carrosseriebedrijf verzekert Carrosserie Rijhove verzorgd kwaliteitswerk met een garantiebewijs, een uitrusting die voldoet aan de Europese normen, het gebruik van originele wisselstukken en een herstelling volgens de richtlijnen van de constructeur, een gedetailleerd bestek en een vervangwagen en dit alles aan een correcte prijs.
website: http://www.eurogarant.eu/

AXIAL

De verbintenissen van AXIAL staan garant voor het afleveren van kwalitatieve herstellingen. De kwaliteit slaat niet alleen op de herstelling zelf, maar op alle geleverde diensten. De interne kwaliteitsaudits worden zonder compromis uitgevoerd door AIB Vincotte, een onafhankelijk bedrijf dat elk jaar iedere carrosseriehersteller op 100 punten controleert.
website: www.axialbelgium.be/

Onze samenwerkingsakkoorden

Carrosserie Rijhove is als schadehersteller officieel erkend door de meeste verzekeringsmaatschappijen in België. Dankzij deze erkenning kunnen particulieren via hun verzekering snel een erkend en betrouwbaar carrosseriebedrijf vinden voor de herstelling van hun wagen.

Op haar beurt kan Carrosserie Rijhove het de klant ook gemakkelijker maken door als bemiddelaar op te treden tussen laatstgenoemde en de verzekeringsmaatschappij en alle administratieve en financiële afwikkelingen in zijn plaats regelen.

Een ander voordeel van deze samenwerkingsakkoorden tussen Carrosserie Rijhove en de verzekeringsmaatschappijen is het kunnen aanbieden van een gratis vervangwagen, waardoor de klant mobiliteitsgarantie geniet tijdens de herstellingsperiode.

De hele procedure kan snel en efficiënt worden afgehandeld, doordat er geen afspraak met een expert moet worden gemaakt en de mogelijkheid bestaat om rechtstreeks te betalen.

 

Ons contacteren